PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Nieuwsbrieven schooljaar 2018 - 2019


 Nieuwsbrief 7 september 2018


Nieuwsbrief 31 augustus 2018