PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

Onze school is een Vreedzame School.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat.

Onze Vreedzame School regels: 

Regels in de school:
- Ik ben aardig tegen iedereen;
- Ik ben zuinig op alle spullen;
- Ik loop rustig in school;
- Als iemand iets doet of zegt wat ik niet wil, zeg ik:  ‘’Stop, hou op.’’

Regels in de klas:
- Ik luister naar de meester of juf;
- Ik doe actief mee;
- In de klas zit ik op mijn stoel;
- Ik werk op mijn eigen plek;
- Ik gebruik mijn liniaalstem;
- Ik vraag hulp aan mijn schoudermaatje.