PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Vanaf 8.20 uur zijn de deuren van school geopend.
Groep 1 tot en met 4 mogen gebracht worden.
Groep 5 tot en met 8 komen zelfstandig binnen. 

Is uw kind ziek? Wilt u dan even bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur? Wij staan vanaf 8.30 uur voor de klas.

Vakantie

Herfstvakantie               23 oktober 2017 - 27 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 - 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari 2018 - 2 maart 2018
Pasen: 30 maart 2018 - 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie 30 april 2018 - 4 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018 - 13 mei 2018
Pinksteren: 19 mei 2018 - 22 mei 2018
Zomervakantie 23 juli 2018 - 1 september 2018