Het team van obs De Goudvink


Bovenste rij v.l.n.r.:

Chris Bolding leerkracht groep  7
Roy Wenderich vakleerkracht gymnastiek
Hilda Bralten-Waninge leerkracht plusgroep
Mirella Soppe leerkracht groep 7
Mariëtte Groskamp onderwijsassistent
 

Middelste rij v.l.n.r.:

Danielle Knapper leerkracht groep 5
Bart-Jan Wolting leerkracht groep 6
Frederiek Kragt leerkracht groep 4
Lammie Oost intern begeleider
Gerry Arts-Moerman directrice
Wilma Top leerkracht groep 1/2
Karin Smit Leerkrachtondersteuner groep 1
 

Onderste rij v.l.n.r.:

Lia Kreeft-Kardurk leerkracht groep 3
Kim Endeman leerkracht groep 8
Jerry Snoeijer onderwijsassistent
 

Op de foto ontbreken:

Janet Speller leerkracht groep 3
Ramon Rozeboom leerkracht groep 5 en 7