OR (ouderraad)


Basisscholen hebben naast een MR ook een OR. De OR verricht ondersteunende werkzaamheden, bij zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. De OR organiseert ieder jaar een zakelijke ouderavond. De OR brengt verslag uit van haar activiteiten en ze geeft een financieel overzicht.

OR-leden: