Waar De Goudvink voor staat


Onze school is een openbare basisschool.

Op onze school is ieder kind welkom. Niet apart, maar samen naar de openbare school.
Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn.
Oog voor anderen, oog voor de diversiteit in onze samenleving.
Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdragen leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal.

Kinderen ervaren dat ze er toe doen.
 

Het gaat om wat ons bindt, niet wat ons scheidt!