Schoolregels


Onze school is een Vreedzame School.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat.