Het schoolondersteuningsprofiel


Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam.

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda's in de verschillende hoofdstukken.

U kunt het complete schoolondersteuningsprofiel hier bekijken.